Rebalancing

Rebalancing is een dynamische vorm van lichaamswerk, waarin het erom gaat de mens via bewustzijn in contact te brengen met zijn of haar oorspronkelijke aard. Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording via je lichaam dus.

Rebalancing gebruikt op een speelse manier lichaamswerk, beweging, aandachtige aanraking, meditatie en zelfonderzoek om te komen tot direct ervaren, tot meer zelfinzicht en aanwezigheid in het moment. Om jezelf dieper te begrijpen, is het niet voldoende om jezelf te analyseren of te doorzien. Het is ook nodig om het in je lichaam te ervaren, contact te maken met dat wat er is, het te belichamen.

Het is dus een lichaamsgerichte benadering die leidt tot meer zelfinzicht. Door Rebalancing leer je de kramp ontspannen waaraan je lichaam en geest in de loop van het leven gewend zijn geraakt. Deze ontspanning geeft een ervaring van welzijn, verandert onze perceptie en opent nieuwe dimensies.

Lichaam en geest

Er zijn tijdens ons leven en in ons werk weinig plaatsen waar we echt kunnen leren over de diepe samenhang tussen onze lichamelijke en geestelijke houding en ons handelen. We kennen vaak wel dingen die helpen om ons tijdelijk beter te voelen, maar over wat onze lichaamshouding te maken heeft met hoe we ons voelen, hoe we in de wereld staan en hoe we overkomen, is meestal weinig bekend.

Toch houdt ons welzijn en dus ook de mate waarin we ontspannen onszelf kunnen zijn en ook zo kunnen handelen en relateren, verband met een diepliggende spierspanning. In Rebalancing wordt niet alleen de fysieke spanning in het lichaam aangeraakt, maar ook de geestelijke spanning die daarmee samengaat. 

Rebalancing: persoonlijke ontwikkeling en bewustwording via je lichaam.

Alle ideeën en overtuigingen die je over jezelf hebt zijn terug te vinden in je lichaam. Alle opgedane ervaringen die we – veelal onbewust – ontkennen of waaraan we hechten en alle ervaringen uit het verleden die niet helemaal doorvoeld zijn, verstarren in de vorm van gespannen spieren en weefsels.

Dit patroon van identificaties met de ervaringen weeft zich in en door ons lichaam, en vormt de fysieke expressie van onze persoonlijkheid of ego. Op het fysieke vlak komt dit tot uitdrukking in spanningen en een onnatuurlijke houding. Op het geestelijk vlak uit zich dit vaak in een eenzijdig mentale benadering, omdat er dingen zijn die we niet willen of kunnen voelen.

Onze lichamelijke en geestelijke houding is daarmee niet vrij, maar beperkt door het verleden. Deze ervaringen en krampen zijn medebepalend voor iemands handelen in het heden.  Aan de lichaamshouding zie je hoe iemand – vaak zonder het echt te beseffen – over zichzelf denkt en voelt.

Van denken naar voelen naar Zijn

Als je het lichaam aanraakt, raak je de geest aan. Elke verandering in je lichaam biedt de mogelijkheid een geheel nieuwe wereld binnen te stappen. Het maakt een groot verschil of je de wereld bekijkt vanuit een gespannen lichaam, waarmee je problemen wilt oplossen, of vanuit een levendig en ontspannen lichaam, waarmee het leven een avontuur kan zijn. Aanraken brengt je van het denken naar je gevoelswereld. Voelen brengt je weer dichter bij Zijn. Dit is een fundamenteel uitgangspunt in Rebalancing. Het is de weg die we gebruiken om je meer het hier en nu te herinneren.

 

Rebalancing is het begrijpen en ervaren van je wezen als een organisch geheel: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De ingang bij Rebalancing is lichaamswerk. Je kunt als Rebalancer de ander niet ‘helen’. Wat ik wel kan doen is aanwezig zijn, precies daar waar jij bent, in het zelfonderzoek en in de aanraking, zodat je wordt uitgenodigd om daar ook aanwezig te zijn, waardoor meer bewustzijn kan ontstaan.

De Kunst van het Aanraken in Rebalancing

Bij de kunst van het aanraken hoort het vinden van de juiste diepte. Voor Rebalancing ligt de juiste diepte op de grens van weerstand en ontspanning. Precies op dat punt zijn intens bewustzijn en grote alertheid mogelijk voor de cliënt.

Tijdens het werk is het essentieel dat de Rebalancer het eigen lichaam juist gebruikt. Ik gebruik geen spierkracht, maar lichaamsgewicht. Dit heeft tot gevolg, dat ik met een minimum aan arbeid en een maximum aan gevoel aan kan raken.

Waar we het meest van ontspanen
is een accepterende aanraking
een gevoel dat je goed bent zoals je bent.

Door mensen aan te raken en te begeleiden op deze manier gaan mensen zich openen. Openen in eigen waarheid, kracht en zelfredzaamheid. Men is in staat zich meer autonoom te voelen en zich te verbinden vanuit autonomie.

In de Happinez, sessies en in de praktijk

Er heeft een uitgebreid artikel gestaan in de Happinez. 

Het maakt veel mensen nieuwsgierig en het heeft al heel veel mensen veel gebracht! Rebalancing krijgt steeds meer grond in Nederland. 

Hier lees je het hele artikel. Op de pagina In de praktijk lees je meer over wat je mag verwachten. Ook lees je wat voorbeelden van hoe mensen het zelf ervaren.

Voor wie? Nieuwsgierig en zelf ervaren? Lees meer over In verbinding leven en sessies en trajecten.