Permacultuur

Wat is Permacultuur

Permacultuur is een ontwerpsysteem geïnspireerd door observatie van de natuur. In de natuurlijke wereld werkt al dat leeft efficiënt samen in een web van harmonieuze relaties. Permacultuur tracht dit web na te bootsen door geïntegreerde systemen te ontwerpen die tegemoet komen aan de behoeftes van alle levende wezens.

Permacultuur is een ontwerpwetenschap die erop gericht is om enerzijds het wereldvoedselprobleem en anderzijds de ecologische achteruitgang op aarde aan te pakken. Hoewel permacultuur vaak enkel over moestuinieren lijkt te gaan, is het eigenlijk een ontwerpmethode voor allerlei zaken in het leven waarin samenwerken met en leren van de natuur centraal staat. Denk aan voedsel, water, energie, samenleven, werken en wonen. Hierbij moet je je realiseren dat het ontwerp nooit af is en dat je steeds, al observerende, wijzigingen aanbrengt in het ontwerp

OORSPRONG
Permacultuur komt uit Australië, daar zagen David Holmgren en Bill Mollison dat we onduurzaam leefden en dat grondstoffen in de toekomst op zouden gaan. Zij ontwikkelden de permacultuur door het bos, een systeem dat zichzelf in stand houdt en productief is, te bestuderen en ervan te leren hoe de natuur zo’n systeem bouwt.

Permanent

Permacultuur kijkt naar hoe de natuur werkt. De tuin is gezond en productief omdat er veel relaties bestaan tussen alle onderdelen. Daarom zie je in een permacultuurtuin veel verschillende soorten planten en dieren
Het is een benadering die de tuinier aanmoedigt met de natuur mee te werken en een tuin te ontwerpen die het goed doet zonder dat er steeds grote ingrepen nodig zijn die tegen de ecologische realiteit ingaan.

Er worden verschillende planten bij elkaar gezet, die géén concurrerende invloed op elkaar hebben of zelfs een positieve wisselwerking kennen. Bijvoorbeeld: in een tuin staan goudsbloem, tuinbonen, doornloze braam en Oost-Indische kers bij elkaar.

In Permacultuur is dus geen wisselteelt, we plaatsen eetbare planten rondom fruit- of notenbomen, die elkaar zo veel mogelijk versterken in plaats van beconcurreren. In Permacultuur integreren we liever elementen integreren dan dat we ze scheiden, dus combineren we ze zo dat er een wederzijdse afhankelijkheid optreedt. We streven naar die plantcombinaties die ons tuiniers veel werk besparen, en dat doen we door scherpe observaties en keuzes. Permacultuur komt van Permanent Culture, permanente cultuur dus in plaats van monocultuur.

Drie ethische principes

In Permacultuur wordt tegemoet gekomen aan de behoeftes van álle levende wezens.

Het is gebaseerd op ethische principes. Het idee daarachter is dat je je ontwerp vanuit de juiste, duurzame, motivatie moet maken en realiseren. De drie ethische principes zijn:
• Zorg voor de aarde - is je ontwerp goed voor de natuur?
• Zorg voor de mens - is je ontwerp goed voor jou en je naasten? Ook op lange termijn?
• Delen in de overvloed - wil je de opbrengsten eerlijk delen met andere mensen en ook met planten en dieren?

Sociale Permacultuur

De praktijk laat zien dat de ontwerpprincipes van permacultuur 1 op 1 ook toepasbaar zijn op de menselijke samenleving. In dat verband spreken we dan ook wel van Sociale Permacultuur.
Met Natuurlijk Organiseren breng je veerkracht en vitaliteit (terug) in alles wat je onderneemt.

Binnen een team of groep betekent het dat er verschillende functies vervuld moeten worden en idealiter zijn de leden van het team/groep daarom goed in verschillende dingen. De team-/groepsleden ondersteunen elkaar. Elke functie is nodig en geen functie is meer waard dan een ander. Zo vorm je samen een veerkrachtig  en vitaal systeem.

Ik herken me in Permacultuur

Ik herken me in wat Permacultuur is en biedt. Voor mij betekent het:

een cultuur, ontwerpsysteem en leefwijze die ons ondersteunt in de herinnering dat alles in harmonie met elkaar verbonden is.

In het najaar van 2015 heb ik samen met Gea Schoemaker uit Meppel een plan ingediend bij de gemeente Meppel en hebben we een aanjaagbudget ontvangen voor het project Permacultuur Meppel

In een traject Duurzame Participatie breng ik Permacultuur, Participeren en Persoonlijke ontwikkeling samen.

Projecten, informatie en advies

Voor meer informatie en advies over Permacultuur, het project Permacultuur Meppel, Duurzame Participatie of voor het opstarten van en het verbinden van mensen, wijken, buurten en organisaties, neem contact op of vul het onderstaand formulier in.

Contact opnemen

*
*
In dit veld aub geen tekst invoeren. Dit veld wordt gebruikt als manier om geautomatiseerd invullen te detecteren.