Samen of toch alleen?

maandag 20 augustus 2018

Samen of toch alleen?

In drie ontmoetingen in twee dagen kom ik dit thema tegen. Samen of toch alleen? In wisselende situaties en in gesprek met verschillende mensen. Mensen komen het persoonlijk tegen prive, en in de (familie)relatie sfeer, en ook in het werk, in het plannen van afspraken en in 't wel of niet delen van emoties met anderen. Het wel samen willen doen, een verlangen voelen naar ‘niet alleen doen’ of ‘alleen zijn’, en gehoord en gezien willen worden. Maar 'Als puntje bij paaltje komt wil ik het vaak uiteindelijk gewoon toch zelf doen.’

Dieper kijkend komt het neer op de volgende vraag:
‘Zelf doen of op jouw manier samen...?’

De stap naar ‘toch maar alleen’ is vaak snel gemaakt. Het is veelal een reactie als trigger op, vaak onbewuste, vroegere ervaringen. Dus niet een handelen in het moment, niet in het nu.

Regie

Een relatie is een levend proces en levendig organisme, het is voortdurend in beweging. Bovendien ontwikkelen mensen zich binnen de relatie. Een relatie heeft de neiging zich voortdurend te willen aanpassen volgens natuurlijkheid. Binnen iedere relatie, werk of privé, is communicatie het belangrijkste instrument in de verhouding tot jezelf en elkaar. In het relateren leren we ons zelf kennen.

Durf je ruimte in te nemen om tot afstemming te komen? Dat je het toch samen kan doen op een manier die klopt voor jou, die goed voelt voor jou? Het gaat hier over regie.

Vaak hebben we dat niet geleerd of hebben we in ieder geval ervaringen dat er geen of onvoldoende ruimte was voor jouw inbreng. Of minstens, we hebben onvoldoende ruimte daarvoor ervaren. Een terughouden was het gevolg. En dat kind-bewustzijn reageert dan in de situatie en het verlangen van nu.

Ervaringen in het vroegere nest, op school, ... we hebben ze allemaal. Uit goede bedoelingen hebben anderen voor ons gekozen, adviseerden ze, wilden ze je wat leren, of.. een krachtige energie die als overweldigend kan worden ervaren, de ander gaat het invullen of overnemen: ‘Zo gaan we het doen’ of ‘kom, dit gaan we doen’. Of ‘zo moet dat’, en ook ‘nu is het klaar of genoeg’.

Goed bedoeld maar vanuit ‘ik weet wel wat goed is voor jou’. Het gaat om helpen, om zorgen voor. Zeker, het is goed bedoeld maar op wezenlijke momenten in voor jou belangrijke situaties, is het ook wel eens, misschien wel te vaak, voortgekomen uit ongemak, ongeduld, druk van buitenaf, prestatiedwang, van de ander ..

Zelfe doen
Hoe vaak hoor je het kinderen niet zeggen? 'Nee zelfe doen!'. Het is onze natuurlijke drang naar willen ontdekken en ons zelf willen ervaren.

Samen doen is een kunst; alleen ook!

De ervaringen die we hadden, dat anderen het gaan invullen of overnemen, of de vrees daarvoor, dat dat zal gebeuren, maakt dat we ‘het dan toch maar niet’ of ‘alleen doen’. Het is het kind wat zichzelf en het vermogen tot eigen regie heeft moeten beschermen. Die vrees is de trigger in het nu.

Samen doen is een kunst. Het vraagt om luisteren, ruimte, tijd. Speelsheid ook. Respect wilde ik eerst toevoegen maar dat hebben we in wezen wel voor elkaar als we overwegen iets samen te doen, willen samenwerken of delen. Het ontbreekt ons eerder aan het bewustzijn van de impact van wat we eerder hebben ervaren en dat dat de triggers zijn in het nu. En in plaats van dat we samen dan ruimte creëren en te groeien in bewustzijn ‘doen we het dan maar alleen’.

Kinderen van nu kunnen we het nog leren en laten ervaren. Leren om ruimte in te mogen nemen, tijd te vragen voor inbreng voor hoe het voor hem of haar is, iets echt helemaal op zijn of haar manier mogen doen (al is dat met vallen en opstaan). Het is immers niet altijd zo vanzelfsprekend. We leren niet om eigen regie te mogen nemen en hebben, laat staan houden.

Jong volwassenen en volwassenen kunnen weer in contact komen met het terughouden als kind, om die legitieme redenen, en dat nu dragen. Op de Rebalancing wijze betekent het dat, als we voelen en de ervaring van nu onderzoeken, de energie van het terughouden dan vrijkomt en juist eigen regie genereert. Van binnenuit komt het weer tot je beschikking. Je hoeft je niet langer terug te houden, kan beter voelen wat en hoe je het wilt. In het overleg, in de verbinding, relatie, samenwerking, blijf je bij jezelf en kom je tot iets wat klopt voor jou. Ook als het toch alleen is, alleen doen, ook als het betekent dat je je zult aanpassen in een samenwerking, maar dan is het een bewuste en bovenal vrije keus!

Dus eigenlijk is de kernvraag: kun je in verbinding blijven? Wil je samen leren aan elkaar? En dan stappen maken? Stappen naar samen, of, als de ander echt geluisterd heeft en jij naar de ander, de stap naar 'het toch maar alleen doen'? Maar dan omdat je beide je ruimte hebt durven innemen en je tot dat besluit komt, ontstaan in verbinding.

Iedereen heeft het erover...

Het is ook een thema van nu. Iedereen heeft het er tegenwoordig over, over samen en verbinden. En toch lukt het niet altijd zo gemakkelijk. Vallen prachtige initiatieven uit elkaar, lopen dood of komen in de ijskast. Of partners raken steeds verder verwijderd van zichzelf en ekaar in de relatie.

En er zijn ook hele mooie voorbeelden, waar het goed gaat. Vaak is er een vruchtbare bodem gevonden in wat de mensen in de samenwerking verbindt en waarop gebouwd kan worden. Ik ken inspirerende voorbeelden in mijn omgeving en netwerk. Of partners in een relatie die een weg geleerd hebben en elkaar weer hebben gevonden, met behoud van eigen regie. Het maakt me blij. En respect, ook voor hen die het lukt in verbinding te laten weten dat ze kiezen voor ruimte voor een eigen weg en het eigen proces.

Iedereen heeft behoefte aan alleen én samen.
Eigen regie en ons verbonden weten kán samen.
Het is onze natuurlijke aard!

Wil je meer weten over Rebalancing? Heb je interesse in kennismaking in een sessie? Welkom, kom zelf ervaren!

Loopt je relatie, je idee, initiatief of project vast? Heb je behoefte aan meer samen e/o samenwerking? Ik kan ondersteunen en bemiddelen in een beter verloop of zorgvuldige afronding.

Of wil je meer leren en ondersteund worden in hoe je tot een vruchtbare bodem komt voor je (te vormen) community? Laten we samenwerken!

terug naar overzicht