Permacultuur Meppel in de wijk Haveltermade

maandag 14 maart 2016

(Meppeler Courant)

Meppel - Wijkbewoners uit de Haveltermade worden de eerste duurzame buurttuinders in Meppel. Op braakliggende stukken grond en openbare groenperkjes leggen de bewoners van de Haveltermade buurtmoestuintjes aan.

Ze verbouwen vergeten groenten, zaden en fruit met respect voor de aarde. ‘Deze vorm van stadslandbouw kan bijdragen aan de gezondheid van bewoners en hun leefomgeving verbeteren,’ zeggen Gea Schoemaker en Irma Lok van Stichting Permacultuur Meppel i.o.

‘Op naar een groen, duurzaam en gezonder Meppel,’ zo vatte Stichting Permacultuur Meppel haar plan samen in de presentatie bij de Aanjaagcommissie. Gea Schoemaker en Irma Lok, die elkaar kennen van een permacultuur-initiatief in Vollenhove, vroegen vorig jaar aanjaagbudget aan voor de aanleg van een permacultuur-tuin en een voedselbos. ‘De mens is langzamerhand op afstand van de natuur komen te staan. In een voedselbos plukken bewoners zelf hun fruit of hazelnoten uit de natuur.’

Combinatieteelt
In de permacultuur-moestuin verbouwen mensen in elk seizoen de passende gewassen. Het liefst ook vergeten groenterassen. ‘Bij de combinatieteelt kies je voor planten, die elkaar van nature stimuleren en niet in de weg staan. Er wordt niet gespit of aan uitputtende wisselteelt gedaan. Bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Door permacultuur-projecten komt de natuurlijke kringloop op gang. Mensen beseffen weer waar hun eten vandaan komt,’ aldus Gea Schoemaker uit Meppel.

Moestuintjes
Uiteindelijk ontving Stichting Permacultuur Meppel een deel van het aangevraagde bedrag. ‘We zijn heel blij met de 2500 euro. We richten ons nu eerst op de kleinere moestuintjes in de Haveltermade. Meteen een voedselbos aanplanten zit er niet in. We hopen dat door samenwerking met bijvoorbeeld de Mackayschool aan de Colijnstraat en scholieren van Terra een eerste voedselbos niet al te lang op zich laat wachten,’ vertelt Irma Lok uit Vollenhove.  

Er zijn nog geen locaties in de wijk bekend waar een buurtmoestuintje kan gedijen. ‘Het hoeven geen grote lappen grond te zijn,’ verklaart Gea Schoemaker, bewoonster van de Haveltermade. ‘De meeste openbare grond in de wijk is in eigendom en beheer van de gemeente Meppel of Woonconcept, de sociale verhuurder in de wijk. Met beide zijn we in gesprek over het beschikbaar stellen van stukjes openbare grond. De eerste reacties waren enthousiast. Woonconcept was zelf ook al van plan buurtmoestuinen te stimuleren onder huurders, maar zag daar nog geen kans toe. Uiteraard willen we graag samenwerken.’

Druk
Stichting Permacultuur is druk doende om haar plannen bekend te maken in de wijk. Onlangs hielden de twee initiatiefneemsters een presentatie voor het Wijkplatform Haveltermade. Gea Schoemaker: ‘We vinden het belangrijk om een groot draagvlak te krijgen in deze gemêleerde wijk. Niet wij, maar de buurtbewoners gaan de gewassen ten slotte verbouwen. We zien graag dat permacultuur zich straks als een olievlek over Meppel verspreidt en initiatieven ook in andere wijken wortel schieten.’

Ook de Meppeler samenleving wordt een participatiemaatschappij, waarin mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Vooral in dat opzicht zijn buurtmoestuinen heel interessant voor beleidsmakers. Door kleine permacultuurprojecten ontstaan meer sociale contacten in de buurt en groeit de betrokkenheid bij de eigen woonomgeving. Dat blijkt uit recent onderzoek door het RIVM. Via de buurtmoestuinen kunnen de gemeente, Stichting Welzijn en Woonconcept maatschappelijke vraagstukken aanpakken, zoals ‘gezond ouder worden in de vertrouwde woonwijk’.

Meer informatie: permacultuurmeppel@gmail.com

In het nieuws bij RTV Drenthe, een kort filmpje:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/106800/Meppelse-stichting-wil-stadsmoestuin-in-de-wijk-Haveltermade

Het plan

Gea Schoemaker en Irma Lok dienden het projectplan in bij de gemeente Meppel ten behoeve van een aanjaagbudget. 

Plan voor realisatie van een Permacultuurtuin en Duurzaam Voedselbos in de Gemeente Meppel binnen en groeiend naar brede samenwerking met de lokale mensen, educatieve instellingen, organisaties en bedrijven.

Hier lees je het volledige plan.

terug naar overzicht