Open podium

Het open podium is een plek voor ieder die zichzelf en zijn of haar diensten wil presenteren en feed-back wenst.

Om te groeien en steviger te staan in het delen van zijn of haar unieke bijdrage aan de wereld.

De vloer op voor ondernemers, therapeuten, lichaamwerkers, coaches, ...

Het 'podium' is voor een ieder die zichzelf in zijn kwaliteiten het publiek wil delen. Men kan zichzelf laten zien en horen en het publiek van de dienst laten ervaren.

Ik ben in staat op een unieke manier te begeleiden en feed-back te laten ontvangen van het publiek. Men hoort bijvoorbeeld wat speciefiek van de inbreng heeft geraakt in het publiek vanuit hun gevoelde ervaring. 

Het open podium is zo een plek voor halen en brengen. Het is voor de aanbieder een ingang op het onderzoeksterrein in persoonlijke groei. Men kan zich verdiepen op thema's als: 'wat weerhoudt me in mijn manifestatie? En welke kwaliteiten laat ik onbewust buiten de deur?'. Het publiek wordt zich bewust van eigen voelen en waarden en deelnemers beoefenen het geven en ontvangen van feed-back. Zo is het open podium een plek om samen te groeien.

De bevindingen uit het open podium kunnen eventueel verder worden verdiept in individuele coaching (on the job). Ook kan het open podium onderdeel vormen van een training.