Ont-moetingssessie

Een ont-moetingssessie kan onderdeel uitmaken van intervisie. Het is een ont-moeting waarin men ‘aanwezig zijn’ (presence) kan beoefenen.

Het past bij iedereen die een verlangen ervaart meer aanwezig te zijn. Ook als presentie wordt verwacht op het werk in de begeleiding en/of verzorging van anderen. Een ont-moetingssessie helpt mensen en organisaties om Presence te beoefenen, feedback te ontvangen en verder te groeien zodat men met meer ruimte en compassie aanwezig kan zijn.

Het verloop van een ont-moetingssessie

In ons beroep en dagelijks leven wordt er in de ontmoeting met de ander en/of de aanraking met de ander ook van alles in ons aangeraakt. Dat kan tot gevolg hebben dat we niet of minder goed aanwezig kunnen zijn. In de ont-moetingssessie maken we hier contact over.

Men brengt een onderzoeksvraag in vanuit werk, praktijk, de relatie met de klant, cliënt of coachee, of gewoon vanuit het dagelijks leven.

Door mijn ervaring en kwaliteiten in Presence en mijn invoelingsvermogen geef ik feedback op wat ik ervaar in het contact en/of de aanraking, op de innerlijke en fysieke houding, de intenties en eventueel de techniek. Daarna draaien we het om. In de sessie die daarna van mij wordt ontvangen gaan we hier verder op in. Dat wat er is aangeraakt kan verder onderzocht worden, worden verdiept én belichaamd. Men wordt uitgenodigd de nieuwe ruimte in te nemen.