Irma Lok

Ontmoeten, Verbinden en Creëren (dat wil zeggen organisch laten ontstaan) zijn kernwaarden van waaruit ik leef. Mijn bijdrage is een impuls te genereren in de mens en in een samenleving waarin mensen meer in verbinding leven met zichzelf en elkaar. De weg naar duurzame groei en verbinding is mijns inziens je bewust worden. Die processen begeleiden, daar word ik warm van.

Ik ben en voel me een Rebalancer, procesbegeleider, inspirator, aanjager en verbinder. Ga je met mij in zee dan wordt zichtbaar en voelbaar wat er al is. Ik sluit aan bij wat er al is, daar zit de energie! Zijn waar je bent, dat is de sleutel.
Ik voel me gepassioneerd en ook uitgedaagd mijzelf en mijn missie en visie te delen op maatschappelijke thema's middels het anders leren kijken en het belang van belichaming en aanwezig/nabij zijn (Presence) te laten ervaren. Ik vind het belangrijk mensen met vertrouwen en vanuit menselijk zijn tegemoet te kunnen treden. Dan kan meer ruimte worden ervaren, is er ruimte voor ons mens zijn en voor ontwikkeling en creatie. 

Als je in de relatie met jezelf en anderen in verbinding staat, dat wil zeggen als je aansluit, met aandacht en in het moment, dan kan innovatie, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling echt en duurzaam werken. Je biedt vertrouwen door precies te zijn waar nu bent en waar je medemens (jong of oud) nu is, op wat er nu te ervaren is, door de focus te leggen op heelheid en kwaliteiten en door te faciliteren in de context.

Als je communiceert vanuit verbonden contact en ziet en laat zien wat er al is, kunnen wij mensen groeien en veranderen op de altijd aanwezige eigen kracht en wijsheid. En als we groeien in ons verbonden voelen met onszelf, dan verandert ook de maatschapij. Daar is verankering in het lichaam voor nodig, belichaming. Ontwikkeling en innovatie gebeuren dan meer vanuit gemak.

Wat kan en doe ik zoal?

Naast volwassenen, ondernemers, kinderen en jong volwassenen begeleiden via een Zorgaanbieder, en in individuele Rebalancing sessies, Zijns-trajecten, Ondenemen vanuit verbondenheid, super- en intervisie, coaching en training heb ik bijvoorbeeld Ik Jij Wij Samen ontwikkeld samen met kinderen op een basisschool. Verder heb ik ruime ervaring in het stimuleren van innovatie met daarbinnen een brede samenwerking met overheden en het onderwijs o.a. in de functie als projectmanager van het succesvolle project Digitatle ontwikkeling Drentse Ondernemers (DoDo).
Ik ben éen van de initiatiefnemers en aanjager van het innovatieve en duurzame project Permacultuur in Meppel waar veel mensen enthousiast meewerken aan een openbare Permacultuurtuin en Voedselbos, beide op openbare grond. In Permacultuur staan drie belangrijke ethische principes voorop: zorg voor de aarde, mens en dier en het eerlijk delen van de overvloed. We werken samen met mensen in de buurt, educatieve instellingen, organisaties zoals Welzijn Mensenwerk en (maatschappelijk verantwoorde) bedrijven en streven naar een meer eetbaar en vitaal Meppel.
Ook ben ik betrokken bij de huidige veranderingen in het onderwijs en begeleid ik kinderen, jongeren en jong volwassenen die meer ontspanning en ruimte nodig hebben om zichzelf te mogen zijn en weer meer regie te kunnen nemen over hun leven.
Daarnaast ben ik betrokken bij de Stichting voor de Zorgeconomie/Global Acadamy of caring economics, en United Economy, intitiatieven ter versterking van een nieuwe locale economie, circulaire economie en een wereldwijd evenwicht tussen het ecologisch systeem, de onbetaalde economie en de markteconomie.

Achtergrond

Na mijn loopbaan bij waterschappen in de informatie analyse stapte ik als projectmanager in het lopende stimuleringsproject DoDo bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Door de frisse nieuwe kijk en aanpak werd het project al snel zeer succesvol. Duizenden ondernemers kwamen met elkaar in contat en optimaliseerden de bedrijfsvoering.

Ik heb verschillende opleidingen en trainingen gevolgd in persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling. Om te bijven groeien volg ik regelmatig masterclasses en intensives. Een greep uit de opleidingen, cursussen en masterclasses die ik heb gevolgd: Projectmanagement, Universele informatiekunde, NLP, Transactionele Analyse, Personal Coach, Rebalancing lichaamswerk en bewustzijn, Systemisch werk, Hechting & Autonomie, Ego & Superego, Bewust sterven, bewust leven.

Ik pas altijd een samenstelling uit mijn kennis en ervaring toe. Mijn eigen mens zijn is en blijft mijn belangrijkste instrument. Altijd sluit ik aan bij de persoonlijke situatie en de organisatie.

De scholing in Rebalancing heeft mij het meest gesteund in waar ik nu sta en waarin ik mezelf manifsteer in de samenwerking met particulieren, overheid, het onderwijs, bedrijfsleven, de zorg en voor coaches en therapeuten. 

Wat mensen over me zeggen

In mijn werk, (bege)leiding en aanwezigheid zeggen mensen veel ruimte te ervaren. Ook geven ze aan dat er, mede door de manier waarop ik vragen stel, snel tot de essentie kan worden doorgedrongen waardoor er eerder sprake is van 'hartwerken' dan van hard werken.

Regelmatig hoor ik dat mijn omgeving mijn kwaliteiten als procesbegeleider waardeert en hoe uitnodigend daarin ook mijn levendigheid en speelsheid werkt. Mensen ervaren me als 'gecentreerd' en waarderen mijn stevigheid om ook het eigen mens zijn te ervaren.

Daarnaast zeggen anderen over mij dat ik zowel oog heb voor (strategisch) overzicht als detail. Men waardeert mijn bijdrage in organisatie, met name door aandacht en ruimte te bieden voor de eigen creatie en het organisch laten onstaan van de eigen ervaring en groei.

Meer aanbevelingen zijn te lezen op LinkedIn.

Kom met mij in gesprek

Ik kom dan ook graag met u of jou in contact voor een persoonlijke ontmoeting. Ik ben ook te vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Daarnaast: Ik Jij Wij Samen op FacebookMens Zijn op Facebook en Permacultuur Meppel op Facebook.