Rebalancing: in verbinding leven

Je voelt meer dan je denkt

We zijn in onze Westerse maatschappij behoorlijk vervreemd geraakt van ons lichaam. We zitten veel in ons hoofd en de maatschappij stelt hoge eisen aan ons.

Ook hebben we ons vanaf de kindertijd moeten aanpassen aan wat de omgeving van ons verwacht. Daardoor hebben we onbewust eigenheid, levendigheid en vitaliteit moeten terughouden. We zijn onze kwaliteiten gaan inhouden. We voelen daardoor niet altijd zo goed meer wie we zijn, wat we willen, wat we nodig hebben en we verliezen eigen waarde.

Denken doen we allemaal en dat hoeft ook niet weg, niet te veranderen. Wat helpt is ons bewust te worden van ons denken, dat maakt meer bewust van ons leven. Ik nodig uit verder te gaan dan het denken, naar voelen, naar onszelf ervaren in het lichaam en in het contact met anderen.

In verbinding staan

Als je in verbondenheid leeft met wat is,
komt er in je leven een intelligentie op die veel groter is
dan de kennis die het verstand heeft verzameld.

(Eckhart Tolle)

De sleutel tot essentie ligt in onszelf geworteld

Het lichaam liegt nooit, het is altijd hier en nu. Het is een levend archief van ervaringen, herinneringen en overtuigingen en is een unieke bron van kennis en wijsheid. Het bewustzijn van wat er in je leeft geeft direct informatie die deuren opent naar nieuwe (keuze)mogelijkheden. Keuzes en mogelijkheden die meer in lijn zijn met zaken die kloppen en die van werkelijk belang voor je zijn.

In de begeleiding kun je gaan opmerken dat wat wordt vastgehouden in het lichaam, ook wordt vastgehouden in de geest. Dit gaat samen. Je leert te luisteren naar jezelf en je lichaam. 

De uitnodiging is er op gericht weer volledig in contact te komen met je kwaliteiten waardoor er meer levendigheid zal ontstaan en er weer heldere energie kan stromen.

De effecten van Rebalancing coaching en begeleiding

De Rebalancing coaching en begeleiding is gericht op het openen en een beter en liefdevoller contact met jezelf. Hierdoor zal er meer zelfinzicht, energie en bewustzijn ontstaan. De duur en de werkvormen worden samen afgestemd. We nemen steeds tijd om ook letterlijk te gaan staan in de nieuwe ruimte en balans. Natuurlijk is er daarbij aandacht voor hoe de inzichten direct geïntegreerd kunnen worden in je dagelijks leven.

Rebalancing sessies en/of een coachings-begeleidingstraject hebben effect op:

  • het contact met jezelf, je zelfvertrouwen en waardigheid
  • inzicht in houding, gedrag en (oude) patronen
  • zelfredzaamheid (naar vermogen)
  • gevoel van ontspanning en vermogen tot aanvaarding
  • keuzemogelijkheden en keuzevrijheid
  • het contact met je kwaliteiten
  • balans tussen hoofd, hart, essentie en hande(le)n
  • authentiek en autonoom voelen
  • het contact met je natuurlijke aard.