Mensenwerk in verbinding

Bewust begeleiden/coachen/masseren/zorgen/managen/...

Als coach, begeleider, masseur, manager, zorgverlener, .. in iedere rol waarin je met mensen werkt, ben je je eigen instrument. In een traject 'Mensenwerk in verbinding' ontdek je de waarde van aanwezig zijn (Presence) en dat in die aanwezigheid ruimte wordt geboden aan de ander om onder andere tot meer inzicht en zelfredzaamheid te komen.

Het traject zal je veel brengen in je persoonlijke ontwikkeling. Door toename van je eigen welzijn, ontspanning, vrije ruimte en draagkracht kan je hart meer open en voelend aanwezig zijn. Anderen zullen die ruimte ervaren als een uitnodiging tot opening naar de diepere en meer essentiële lagen van de eigen hulpvraag en eigen kwaliteiten. Hij of zij komt dan ook meer in contact met eigen kracht en regie.

Echtheid nodigt uit tot echtheid

Je leert je eerder te richten op bewustwording dan op verandering. Juist die houding zal tot een diepere ontspanning, inzicht en meer contact leiden, en daardoor een natuurlijke verandering in gang zetten. Er kan meer worden vertrouwd op het ontvouwen van eigen wijsheid, kracht en regie van de mens en medemens.

Je eigen innerlijke houding is de sleutel.

Het vereist inzicht in eigen emoties om je eigen instrument te kunnen zijn in de (bege)leiding van anderen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan het helder worden van, het inzicht krijgen in, en het vrijer worden van eigen emoties.

De technieken en werkvormen in Mensenwerk in verbinding maak je jezel eigen zodat je ze ook direct kan inzetten in de dagelijkse praktijk.