Zelfonderzoek

Met je aandacht verbonden aan je ademhaling reis je naar binnen en laat je de eigen wijsheid ontvouwen.

Luisteren naar het lichaam

Met veel passie geef ik mijn kennis en ervaring door aan iedereen die in de begeleiding van anderen verder wil gaan dan ‘het verhaal’, de ‘hoofdingang’ en wil kiezen voor de ‘hartingang’.

We zijn nieuwsgierig naar wat de innerlijke gevoelswereld allemaal te vertellen heeft. Daarnaast leren we ondersteunend aanwezig te zijn voor de ander die zijn of haar gevoelswereld onderzoekt.

Zelfonderzoek en presentie

De essentie van Zelfonderzoek is de ont-moeting in het 'Nu'. We worden ons bewust van alle ervaringen en bewegingen die er zijn en wat de invloed van onverwerkte ervaringen is op het huidige leven en het vermogen tot aanwezig zijn (present zijn). In deze verbindende manier van jezelf voelen ervaar je de verrassende effecten van je mededogend en invoelend vermogen als luisteraar, zowel naar jezelf als naar de ander.

Het grootste communicatieprobleem 
is dat we niet luisteren om te begrijpen.
We luisteren om te antwoorden.

Het contact met je lichaam en de gevoelswereld verbetert. Je verkrijgt meer inzicht in de oorzaak van bepaalde spanning. Het ervaren van zelf-acceptatie, zelfvertrouwen en ruimte zal toenemen voor zowel jezelf als de mens die je begeleidt of waar je zorg voor draagt.