Presentie in de zorg

De presentiebenadering en presentietheorie worden steeds meer gevolgd in de sector Zorg en Welzijn. Het belang van present zijn wordt erkend en meer en meer gewaardeerd.

Wat werkt écht in het zorg verlenen aan kwetsbare mensen? Wat doe je en wat doe je juist niet? Wat wordt gewaardeerd?

Iemand aandachtig nabij zijn

Prof. dr. Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie doet onderzoek naar zorg, welzijn en dienstverlening. Kort samengevat zegt hij dat cliënten of zorghulpvragers het 'echt zijn', het 'mens zijn' waarderen van de zorgverlener. Dan ervaren ze: 'er is iemand voor mij, ze hebben ruimte voor mij'.

Verder zegt de heer Baart, dat als je de presentiebenadering hanteert dat je dan interpreteerbaar bent. 'Dan zorg je vanuit wat nodig is. Dat betekent dat je bereid bent de relatie aan te gaan.'

Aansluiten.. hoe doe je dat als zorgverlener of hoe doen je medewerkers dat? En wanneer is iemand aandachtig nabij?

Zorg dat je er bent

Zorgen dat je er bent, aansluiten, er zijn, met iemand zijn, ruimte bieden, begint bij ons zelf. Hoe kun je er zijn als je niet in contact bent met jezelf? 

Belichaamd bewustzijn

In staat zijn om in het moment te reageren op wat nodig en van belang is, in plaats van reageren op verweven denk- en gedragspatronen, lukt en werkt alleen, als we bewust aanwezig zijn met ons zelf. 'Bij de ander zijn' begint met 'bij jezelf zijn'.

Zijn we bewust aanwezig dan staan we ook letterlijk bewust in de relatie: we staan op eigen benen, stevig in de schoenen. Uit deze iedereen bekend gezegdes blijkt al dat we het lichaam moeten betrekken als we het over bewust aanwezig hebben. We moeten werken aan 'belichaamd bewustzijn'. 

Training

In een training 'Presence in de zorg' leg ik de focus op 'bewustwording'. Bewust worden van jezelf, je lichaam en het eigen voelen en denken opdat je meer aanwezig kunt zijn met de ander. 

Present zijn bied je het vermogen meer vanuit gemak aan te sluiten bij de zorgvrager. Het zal dus ook je eigen gevoel van ontspanning bevorderen en je welzijn verbeteren. Zorg verlenen zal dan minder energie kosten.

Bewust worden

Om er zelf meer te kunnen zijn verbinden we ons in de training met onze eigen innerlijke gevoelswereld. Dat doen we niet om onszelf te veranderen of te verbeteren. Dat doen we om meer te kunnen ontspannen in wie we zijn en om meer aanwezigheid te creëren en te ervaren. We leren mindful te zijn.

Het is ook een manier om ons innerlijk te verkennen, om te zien wat je doet, om bewust te worden hoe je in het contact staat met de zorgvrager, ook letterlijk: Is je neiging naar voren gebogen of is je houding meer teruggetrokken? Hoe werkt het in ons, welke tegenkrachten zijn er, waar houd ik mezelf tegen in het aanwezig en nabij zijn?

Present managen

Organisaties die zorg bieden vanuit presentie hebben ook presente managers. Medewerkers in zo'n organisatie ervaren een leidinggevende die present is. Daarom is er ook een speciaal aanbod voor het leidinggevenden en managers.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met me op!