Present begeleiden en leiden

Ontspannen en bewust coachen, leiden en begeleiden

Hoe kun je meer vertrouwen op het ontvouwen van de eigen wijsheid, kracht, regie, intuïtie?

Coachen, begeleiden en leiding geven vanuit aanwezig zijn (Presence) kost minder energie, het levert zelfs energie op!

Bewust worden van je houding en aanwezigheid

Je gaat je de toegankelijke methode van Zelfonderzoek eigen maken. Zelfonderzoek biedt een opening naar meer aanwezigheid en bewustzijn. De essentie van Zelfonderzoek is de ont-moeting met jezelf en de ander in het 'Nu' door mindful te zijn in denken en voelen.

Door de aandacht te richten op het innerlijk en de ervaringen te verwoorden wordt het contact met het lichaam verbeterd en de gevoelswereld duidelijker. Je kunt je bewust worden van alle ervaringen en bewegingen die er zijn, je aanvaardt en leert er in te ontspannen. Mensen komen dan meer in contact met de innerlijke wijsheid en intuïtie.

Je ervaart de effecten van Presence (aanwezig zijn), je eigen inbreng als mededogend mens en invoelend luisteraar. Het bewustzijn van zowel jou als je cliënt of medewerker zal verruimen. Je gaat vertrouwen ontwikkelen in het kunnen laten ontvouwen van dat wat je van te voren niet kunt bedenken!