De pracht van Presence

Je bent er
als je jezelf ervaart

Je bent als coach, therapeut of begeleider je eigen instrument. Jouw aanwezigheid is in je werk het belangrijkst. Wat als je minder doet en er meer bent?

De kracht van aanwezig zijn doet enorm veel! Ik laat je ervaren wat het doet als je present bent (Presence). Daarbij leg ik de focus op het ervaren van de eigen levendigheid.

Zo aanwezig zijn biedt enorm veel toegevoegde waarde aan een ieder die andere mensen begeleidt, coacht, verzorgt of hulp verleent. Ook wanneer je gebruik maakt van aanraking of massage, en ook voor jou als je in de sector Zorg en Welzijn werkzaam zijn.

Zorg dat je er bent

Wat is het effect voor jou en de ander als jij minder doet?
Je kennis kan een muur zijn in het bereiken van je cliënt.

Ontmoet vanuit eigen stroming, levendigheid en ontspanning en ontdek hoe dat je cliënt ondersteunt in het tevoorschijn komen in zijn of haar ware aard.

Ook als je op zoek bent naar meer evenwicht in afstand en nabijheid.

Deze training bied je inzichten, ontspanning, meer belichaming en niet te vergeten plezier in de pracht van jouw aanwezig zijn met je cliënten.

Aanwezig zijn

De kunst is niet vanuit eigen spanning/kramp en oordeel er te zijn, te ontmoeten en/of aan te raken, maar vanuit eigen stroming, levendigheid en ontspanning:

 • aanwezig / gegrond
 • luisterend
 • nieuwsgierig
 • geïnteresseerd
 • niet oordelend
 • contactvol

Wat er ook manifest wordt in de ontmoeting, het contact en/of door de aanraking (psychisch of fysiek):

 • het hoeft niet anders
 • het is geen probleem
 • het is interessant
 • het is welkom
 • het is wat het is

Deze houding en benadering hebben effect op het aanspreken en aanwakkeren van het eigen dragend en helend vermogen van je medemens. Daarmee wordten ook de kwaliteiten als 'eigen kracht', 'eigen regie' en 'creatieve vermogens' uitgenodigd.

Je midden

Vanuit een ontspannen aanwezigheid in ‘jouw midden’ bied jij ruimte aan de ander voor zijn of haar groei. Zo ben je ondersteunend aanwezig bij wie jij begeleidt en behoudt diegene eigenaarschap over zijn of haar eigen proces.

Thema’s die aan de orde komen zijn:
- Houding en kramp
- Adem en aandacht
- Ervaren van je eigen levendigheid
- Gronding en emoties
- Ontspanning en draagkracht
- Middenpositie en gronding verliezen
- Overdracht en tegenoverdracht
- Cliënten als spiegel voor jouw Presence
- Zelfonderzoek

Praktisch

Duur

4 dagen van  9.30 tot 17.00 uur.

Investering

€ 500,00 (ex BTW)

Deelnemers:  4 - 8

Deze training is voor professionals is in het coachen, begeleiden van of hulp of zorg verlenen aan volwassenen, kinderen en jong-volwassenen.