Aanraken, lichaamswerk en massage

Ontspannen en bewust aanraken, zorgen en begeleiden

Als Rebalancer kan ik je bijscholen als je mensen begeleidt in massage en aanraken en aan jou als je dit wilt toevoegen aan jouw begeleiding van, of zorg voor anderen. Het kan dus veel toevoegen als je op wat voor manier dan ook mensen aanraakt, dus als masseur maar zeker ook voor mensen die werken in sector Zorg en Welzijn.

Aanraking vanuit de grondhouding Aanwezig Zijn (Presence) betekent dat je jezelf een nieuwe of toegevoegde manier en waarde van begeleiden of zorgen eigen zult maken. 

Aanraken, massage en presentie

We werken met aanraken en massage, dat kan op de huid maar ook op de kleding. Je innerlijke houding staat centraal. Daardoor word je je bewust van jezelf en hoe jij je verhoudt tot jezelf, de ander en je aanwezigheid. 

Je leert de fysieke en geestelijke houding aandachtig en ontspannen te houden.En geloof me, die is onbewust vaker afwezig dan je denkt!

Steeds vragen we ons zelf af ‘hoe kan het gemakkelijker’. Je leert luisteren met je handen, hoofd, hart en buik en werkt vanuit bekken en met ontspanning. Zou je werken met spierkracht dan werk je vanuit aanspanning en dus vanuit begrenzing. Je ontwikkelt een invoelend vermogen die de ruimte biedt om op een ontspannen manier aan te raken, te masseren, te zorgen en te begeleiden.