Deelnemers aan het woord

Conclusie van de St. Martinusschool

'Ik, Jij, Wij, Samen’ heeft op een mooie wijze bijgedragen aan het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving én het meegeven van een stevige basis voor de toekomst voor de kinderen van groep 4/5.

Het heeft teamleden geïnspireerd en ouders verder betrokken om deelgenoot en ondersteuner te zijn van het unieke ontwikkelproces van hun kind.'

 

 

 

 

De St. Martinusschool over mijn begeleiding

'Irma heeft een laagdrempelige en speelse wijze om groepen te begeleiden. Ze is erg flexibel en bekijkt wat de groep op dat moment nodig heeft. Ze maakt hierbij mooi gebruik van input uit de groep, waardoor de les op een organische wijze groeit en mooi aansluit bij de onderwijsbehoefte van de groep.


Of het nu het begeleiden van een groep kinderen of leerkrachten is, Irma zorgt dat ieder zijn eigen ruimte in mag nemen en gezien / gehoord wordt. Niets moet, je bent oké zoals je bent. Dat geeft een heel veilige basis om vanuit te werken, zowel voor kinderen als volwassenen. '

 

 

Ervaring van de leerkracht

‘De kinderen staan meer open voor elkaar en ik zie meer verdraagzaamheid in de klas. Er is meer sprake van acceptatie van / rekening houden met elkaar en dan ook nog eens samen plezier hebben. Het draagt zeer zeker ook bij aan vermindering van het pestgedrag. Wat een plezier om zo samen met de groep bezig te zijn.

Irma is voor mij een voorbeeld geweest in het nog beter afstemmen op de behoeftes van de kinderen en ben ik met andere ogen naar de kinderen gaan kijken. De band met de kinderen en de groep is groter geworden. Ik ben me meer bewust van mezelf geworden in de lessen hoe mijn rol en houding in de groep van invloed is.' 

 

De kinderen over de lessen

‘Wij vinden de lessen erg leuk en vaak ook vrolijk. We hebben elkaar beter leren kennen.’

'We hebben geleerd samen te werken en hoe we iets kunnen zeggen wat we niet fijn vinden.'

'Ik voel mijn voeten nu!'

Referentie van het team

'Teamleden hebben de presentatie door zelf te ervaren als erg inspirerend ervaren en het heeft denkprocessen in beweging gebracht ter verdieping van onze visie; pas als je helemaal mag zijn wie je bent, is er de ruimte om jezelf volop te ontwikkelen. Als je in contact bent met jezelf, dan kun je ook in contact zijn met de ander. Als leerkracht ben je hierin een rolmodel en kun je dit mooie gedachtengoed doorgeven aan de kinderen in jouw klas.'

Zelf ervaren door ouders

'De kinderen kwamen na de lessen thuis met enthousiaste verhalen en dit maakte de ouders natuurlijk nieuwsgierig. Ouders waren middels de nieuwsbrief op de hoogte gebracht en bij enkele kinderen thuis werden er al oefeningen van de lessen gedaan.

Tijdens één van de seizoensvieringen hebben de kinderen daarom een presentatie aan ouders en alle andere klassen gedaan. De kinderen hadden samen met Irma een presentatie in elkaar gezet, waarbij het gedachtengoed werd uitgelegd en het door middel van spellen zichtbaar werd. Het enthousiasme van de kinderen werd moeiteloos overgebracht op de ouders, die vervolgens mee mochten doen – en ook deden!'