Ik Jij Wij Samen in onderwijs en opvang

Spelenderwijs bouwen aan zelfvertrouwen

Bewustwording van wat je voelt en denkt en wat de ander voelt en denkt middels bewegen, dans, spel en aanraken en massage.

Uit onderzoek en publicaties blijkt hoe belangrijk aandacht (mindfulness, meditatie,..), lichaamswerk en liefdevolle aanraking is voor het welzijn van de mens. Het bevordert de doorbloeding, versterkt het immuunsysteem en heeft invloed op de hersenontwikkeling. Respectvol luisteren, verwoorden en aanraken creëert rust in de groep, socialer gedrag en betere leerresultaten.

In een kindergroep waar lichaamswerk en aanraakspelletjes deel zijn van de dagelijkse activiteiten, voelen kinderen zich meer geborgen en deel van de groep. Een ontspannen kind staat meer open voor nieuwe indrukken of lesstof.

Ik Jij Wij Samen heb ik ontwikkeld als lesprogrogramma en teamscholing en ik kan ook losse lessen, inspiratiedagen en coaching en training verzorgen.

Samen op eigen benen

Door de oefeningen, de wijze van communiceren en het elkaar aan te raken, wordt de band van het kind met zichzelf verstevigd en daardoor ook met de ander/groep. Denk bijvoorbeeld aan speelse oefeningen als het tekenen van het weerbericht op elkaars rug. Een verstevigde band draagt bij aan het zichzelf en de ander waarderen als uniek mens.

Ik, Jij, Wij, Samen heeft heeft een positief effect op de groepsvorming: stress, agressie en pestgedrag in de klas/groep nemen af of worden voorkomen.

Omdat het kind leert in contact te gaan vanuit de houding ‘op mijn eigen benen staan’ leert het veel over zelfstandigheid, grenzen en verantwoordelijkheid. Het kind kan de eigen creativiteit beter ervaren, leert vanuit zijn eigen basis en uniek zijn, naar buiten en in contact  te treden.

Bewustwording en verbinding ervaren

Er wordt gewerkt met speelse oefeningen waarbij er veel aandacht is voor het voelen en ervaren van het eigen ik, het lichaam, in contact met zichzelf en anderen.

Zonder ervaring van ‘ik’ geen ‘jij’, zonder ‘ik en jij’ geen ‘wij’, zonder ‘ik, jij en wij’ geen ervaring van ‘samen’.

Kinderen worden zich op die manier meer bewust van zichzelf. Er is veel ruimte voor ‘je eigen plek’, ‘je eigen beweging’ en ook het verwoorden van het gevoel.

Kinderen gaan zich onderling meer verbonden voelen en leren elkaar met respect te benaderen. Ik Jij Wij Samen heeft effect op ieder individueel kind, de leerkracht/groepsbegeleider en op de totale groep.

Interesse en meer informatie?

Op de pagina innovatie leest u meer over het ontstaan en de achtergrond van Ik, Jij, Wij, Samen. Klik hier om ervaringen van deelnemende scholen, kinderen, leerkrachten en ouders te lezen.

Op facebook kunt u bovendien nog meer informatie, ervaringen en foto’s vinden.

Ook heb ik blogs en artikelen geschreven: 

Vindt u of vindt uw school en team het belangrijk dat kinderen (meer) zelfvertrouwen ervaren? Hecht u waarde aan verbinding in de groep en een gevoel van 'samen'? Is het van belang dat kinderen met plezier naar school gaan, heeft u welzijn en natuurlijke ontwikkeling van kinderen hoog in het vaandel staan? Heeft u interesse om op een andere manier om te gaan met thema's als pesten? Wilt u onderlinge kindermassage gaan invoeren op school of in de groep? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. 

Contact opnemen

*
*
In dit veld aub geen tekst invoeren. Dit veld wordt gebruikt als manier om geautomatiseerd invullen te detecteren.