Duurzame Participatie

Persoonlijk traject in Permacultuur en persoonlijke ontwikkeling

In het initiatief Duurzame Participatie worden er verbanden gelegd tussen de Participatiewet,
Permacultuur Meppel en Persoonlijke ontwikkeling. Anders gezegd: participeren, Permacultuur en
persoonlijke ontwikkeling vallen samen.

Een traject Duurzame Participatie biedt deelnemers de gelegenheid en ruimte zich persoonlijk te
ontwikkelen op een duurzame wijze. Het rendement van deelname aan een traject Duurzame
Participatie is duurzaam!

Deelname aan een traject Duurzame Participatie bestaat uit:
- Werk, projecten en verantwoordelijkheden binnen Permacultuur Meppel of een ander Permacultuurproject
- Rebalancing begeleiding / Coaching
- Samenwerken in ‘deelnemen en participeren in de maatschappij’
- Samenwerken  in ‘samenwerken naar werk’

De natuur, dat zijn wij

Permacultuur is gebaseerd op de natuur en de natuurlijke kringloop. Het ondersteunt circulair denken, leven en werken waarin wordt uitgegaan van de wetenschap dat alles met elkaar is verbonden. Permacultuur draagt
bij aan een meer duurzame wereld.

‘Circulair denken, leven en werken’ is menseigen, in tegenstelling tot ‘lineair denken, leven en werken’; het is onze natuur. De natuur, dat zijn wij. Wij mensen zijn één organisch geheel: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Rebalancing en Coaching ondersteunt dat en streeft naar een duurzaam en dynamisch evenwicht tussen lichaam, geest, emoties en spiritualiteit.

Participeren is impliciet aan insluiten, is per definitie ‘inclusief’. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. In deelname aan een traject Duurzame Participatie snijdt het mes aan alle kanten: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen, zorg voor de dieren en het eerlijk delen van de overvloed. Niemand wordt uitgesloten.

De natuurlijke balans wordt uitgenodigd en hersteld, op alle niveaus en voor alle levende wezens. Het welzijn wordt bevorderd, de kwaliteit van leven neemt toe, de (kosten voor de) zorg neemt(en) af.

In beweging vanuit eigen beweging

In navolging van de Participatiewet wordt er bijgedragen aan sociale activering door een bijdrage te leveren aan Permacultuur Meppel of een ander Permacultuur initiatief of project (tegenprestatie naar vermogen). Door toevoeging van coaching en begeleiding in Rebalancing in persoonlijke ontwikkeling zijn deelnemers duurzaam op weg naar onafhankelijk worden van de uitkering.

Er wordt gestreefd naar ‘in beweging vanuit eigen beweging’. Mensen nemen deel in en aan het project en de maatschappij op een manier die waardig voelt. Deelnemers herkennen zich in circulair denken, leven en werken en bepalen hun eigen koers: werk, projecten en bijbehorende verantwoordelijkheden worden samen gekozen en afgestemd.

Duurzame Participatie leidt tot transitie

Persoonlijke ontwikkeling door transformatie e/o aanvaarding van blokkades. Uitgangspunt is dat deelnemers in hun eigenheid tevoorschijn komen: waar geloof je in, wat is je passie. Dat zal worden gebundeld en gekoppeld aan talenten, kwaliteiten, werk, mensen en samenwerking. Manifestatie in eigenheid (authenticiteit) wordt in het traject Duurzame Participatie gestimuleerd, gemotiveerd en begeleid.

In een traject Duurzame Participatie wordt werkervaring opgedaan. Partners waarmee we samenwerken in ‘deelnemen en participeren in de maatschappij’ en ‘samenwerken naar werk’. Er is dus sprake van samenwerken met organisaties en bedrijven en aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt.

De regionale economie, organisaties en bedrijven, worden betrokken. Circulair denken, leven en werken krijgt door Permacultuur en Duurzame Participatie meer bodem, bestaansrecht en realisatie binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam ondernemen in de regio.

Samenwerking met de gemeente in uitstroom naar proefplaatsing of beschut werk in combinatie met jobcoaching behoort ook tot de mogelijkheden. 

Het traject Duurzame Participatie is gericht op Zelfmanagement en Zelfredzaamheid, op het weer autonoom functioneren, koers kunnen bepalen en leren vorm te geven aan het eigen leven.

Door deelname aan Duurzame Participatie wordt het welzijn verbeterd en verhoogd waardoor de beschikking over vrije energie toeneemt en er ruimte ontstaat voor innovatie en creatie.

Meer weten?

Deelname aan Duurzame Participatie is altijd maatwerk en is gebaseerd op een op maat gemaakt en in afstemming met de opdrachtgever en deelnemer, gemaakt aanbod.

Voor meer informatie nodig ik u of jou uit contact op te nemen via onderstaand contactformulier, maar even bellen kan natuurlijk ook! Ik ben te bereiken op 0620663097

Contact opnemen

*
*
In dit veld aub geen tekst invoeren. Dit veld wordt gebruikt als manier om geautomatiseerd invullen te detecteren.