Diensten

Groei in bewustzijn zal ons organisch doen omwentelen naar sociale, duurzame en circulaire vernieuwing.

Als we meer verbinding ervaren met ons zelf, ons mens zijn, dan ervaren we meer wie we werkelijk zijn, met wat we willen en wat we kunnen. Verbonden is onze natuurlijke aard; voelen we ons verbonden dan bestaat er ook een intenser, vreedzamer en liefdevoller contact met anderen en de omgeving.

Welzijn en ontwikkeling; Leven in verbinding met hoofd, hart en essentie
Ik werk samen aan de transitie naar een sociale inclusieve samenleving en een duurzame waarden gedreven economie. Waarin iedereen ertoe doet, we authentiek durven zijn, samen delen, waarin we zorg hebben voor de aarde en om elkaar. Wat we bijdragen, ook geld, wordt weer dienend aan het geheel. Het geheel waarvan we weten dat alles verbonden is met elkaar.

Mijn dienstenaanbod is breed en is individueel, voor relaties en ook voor organisaties, netwerken, groepen of teams. In de basis staan ze ten dienste van duurzame transitie, innovatie, ontwikkeling en herstel of heling. 

People, Planet, Profit
We kunnen alleen en samen meer bewustzijn creëren in de tranisitie in sociale, duurzame en circuaire vernieuwing, de kanteling naar een nieuw tijdperk. De groei in bewustzijn zal ons dan meer organisch doen omwentelen naar een nieuw tijdperk.Human being, Well being, menszijn en welzijn voorop!

Ik zie er naar uit om samen af te stemmen wat er concreet nodig is om tot meer welzijn, groei en bloei, bewustwording, balans, kwaliteit van leven, verbinding, duurzame relaties, innovatie, ontwikkeling en zo meer te komen. Ik werk op afspraak in individuele of relatie sessies en op bais van maatwerk waarbij we na een intake of kennismaking samen een (management)klus/opdracht, een traject, training, of procesbegeleiding voor team of groep, coaching on the job, interactieve lezing of workshop overeenkomen.

Mijn diensten: Rebalancing, Procesbegeleiding, Account-/Projectmanagement, Aanjagen, Coördineren, ...

Zoals je al las, dat is breed en in verschillende rollen en sectoren, individueel en voor organisaties, teams, relaties, netwerken en groepen. Dus van persoonlijke begeleiding in bewustwording of transitie naar het managen, coördineren of procesbegeleiden. Met mijn diensten sluit ik aan op vragen en behoeften die spelen in het moment in je of jullie leven, werk en omgeving.

Opdrachten met impact; People, Planet, Proft
Wil je met jouw bedrijf, netwerk, organisatie of groep innoveren, bijeenkomsten organiseren, verbindingen/relaties maken en onderhouden, zoek je een (assistent)manager, aanjager of coördinator? Wees welkom om af te stemmen wat ik voor jou of jullie kan betekenen! Kijk eens op de pagina over innovatie, voor mijn ervaring en wat anderen over mij en mijn werk zeggen, zoals bij de Kamer van Koophandel als projectmanager Innovatie of in het onderwijs. En ook bij de gerealiseerde duurzame intitiatieven en participatieprojecten in Meppel.

Individueel: Rebalancing lichaamswerk en bewustzijn, coaching en begeleiding
Welzijn begint bij ons zelf. In de praktijk van alledag raken we steeds verwijderd van ons zelf. We passen ons aan. Je verleden, je 'nest van herkomst', trauma..., het systeem, de institutitonele wereld, ze dagen ons voortdurend uit om bij jezelf te blijven. De grootste denkfout die we maken is dat we denken dat er iets mis is met ons...

Mijn inzet, bijdrage en aandeel is gericht op wat jou en de wereld ten goede komt! Op de bevordering van duurzame, inspirerende en bezielde relaties, herinnering en herstel of heling: in verbinding, met jezelf, de ander en je omgeving. 

Lees meer over : Door te bewegen 'van denken naar voelen naar zijn' gaan we we ons blijer, autonomer, authentieker, vitaler en creatiever voelen. 

Voor een gevoel van geluk en welzijn is het van belang dat je creatieve vermogen, je creatiekracht, door je heen kan gaan, dat het stroomt en zodoende beschikbaar is voor jezelf, je omgeving en de wereld. Sta jij in verbinding met je potentieel? In essentie zijn we allen verbonden met een of de bron.

Relaties
Alles is relatie. Ook als het even niet lekker loopt: In het relateren kunnen we leren.

Mensen zijn de belangrijkste dragers van innovatie

In ontwikkeling in bewustzijn ervaren we dat we helaas nogal verwijderd zijn geraakt van onze natuurlijke aard. We zijn meer gewend geraakt om probleem- en diagnosegericht te denken, leven, werken. Terwijl we in essentie één groot organisch systeem zijn samen met alles wat leeft, verbonden en circulair georganiseerd. Kijk alleen maar eens naar je lichaam waarin alles met elkaar samenwerkt. Het is zo intelligent en complex tegelijk. Ons lichaam is de basis van ons bestaan op aarde, we leven erin immers.

De huidige tijd en transitie

We leven in een hectische tijd waarin we te maken hebben met veel verandering. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid, zegt: 'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.'

De huidge tijd vraagt ons om te reflecteren op waarden als geld, geluk, welvaart en welzijn. Maar ook op de systeemwereld en hoe we met elkaar omgaan. We zien een toename van diagnoses, stress- en pijnklachten, ziektes, burnouts en werkloosheid, zorgen in de zorg, en in het onderwijs vallen steeds meer leerkrachten uit, veel kinderen kunnen niet meer mee komen, de groep thuiszitters groeit. 

Stilstaan is vooruitgang
De tijd dwingt ons, soms letterlijk door ziekte of uitval, meer stil te staan. We horen, lezen én voelen het allemaal: een meer natuurlijke, duurzame, mensgerichte benadering en sociale samenleving en economie is wenselijk en nodig.

Ieder van ons bezit uniek menselijk kapitaal en we willen het allemaal van nature delen met de wereld. Delen zit in ons, net als creëren, wij zijn deel van het geheel. Zo wordt uniek menselijk kapitaal, sociaal maatschappelijk kapitaal. Dat vraagt om herinnering van en goede zorg voor onze natuurlijke aard en.. weer eigen regie durven en kunnen nemen. Belangrijk dat die authentieke kwaliteiten (weer) beschikbaar komen!

Bezield en belichaamd

Als we meer verbinding evaren groeit ons welzijn, individueel en samen. En als ons welzijn toeneemt, in gezondheid en vitaliteit en ook in termen van geluk en zingeving, staan we dichter bij ons zelf en ervaren we  meer autonomie en authenticiteit. Eigen kracht, vertrouwen en eigen regie nemen toe. Het zijn authentieke eigenschappen. Duurzame (persoonlijke) ontwikkeling en ook behoeften als zelfredzaamheid zijn dan natuurlijke gevolgen, net als van nature (willen) participeren, deelnemen en bijdragen.

In verbinding met hoofd, hart en essentie
dragen we van nature,
bezield en belichaamd,
bij aan een wereld en economie van betekenis.

Daar kunnen we toch niet vroeg genoeg mee beginnen?! Daarom ook in het onderwijs Van Ik, naar Jij, naar Wij, naar Samen. 

In een harnomieuze verbinding met hoofd, hart en essentie, ben je minder afgeleid door het denken (de mind). Je ervaart meer en een intenser geluk, vertrouwen en overvloed. Je voelt je verbonden met je unieke potentieel waarmee je vanuit mededogen voor jezelf, de aarde, het milieu en anderen bijdraagt. Op dus naar die organische omwenteling naar een sociale, duurzame en circulaire vernieuwing!

Wie ben ik, wat kan en doe ik zoal?

Ik werk samen in de particuliere sector, met organisaties binnen overheden, de sectoren onderwijs, zorg en welzijn, coaching en therapie en het mbk. Of het nu gaat om begeleiden, managen, zorgen, verkopen, coachen of les geven: menszijn staat altijd voorop. Immers voordat je handelt; eerst ben je mens! Mijn eigen menszijn is mijn instrument. Ik inspireer door ‘anders te leren kijken’. Met speelsheid. Eigenzinnigheid is zeer welkom, weerstand ook. Ik sta stevig. Ik werk graag samen, in een gelijkwaardige verhouding, het is mijn kracht.

De inspiratie en basis van mijn levenshouding en dus ook de houding in mijn werk vindt zijn oorsprong in Rebalancing lichaamswerk en bewustzijn en Permacultuur.

Mijn passie is te laten ervaren en door te geven wat de effecten zijn van lichaamsbewustzijn, echte aandacht en aanwezig zijn (Presence). In verbinding staan met jezelf, daar begint het en daar ontstaat het. Onbekommerd jezelf zijn... dat is ons aller verlangen.

Lees meer...

Kom met me in gesprek

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen of het onderstaande contactformulier invullen. 

Contact opnemen

*
*
In dit veld aub geen tekst invoeren. Dit veld wordt gebruikt als manier om geautomatiseerd invullen te detecteren.