Het is de tijd van herdefinitie van waarden

maandag 4 juni 2018

Wat doe jij?

Al enige tijd ben ik verbonden aan United Economy en verdiep ik mij in circulair geld. Ik zet me in om te komen tot een nieuwe of andere samenleving en economie. Nieuwe concepten los van of in aanslutiing op de bestaande systeemwereld, bestaande regels op de gebieden van zorg, economie, onderwijs, natuur en ecologie. Het moet gaan om duurzame verandering, duurzame transitie. Het is tijd voor herdefinitie van waarden en geld weer koppelen aan echte waarde.

Als mensen mij tegenwoordig vragen 'Wat doe jij?' dan beantwoord ik die vraag meestal met een wedervraag: 'Wat bedoel je? Werk? En dan datgene waarvoor ik dan aan het eind van de maand een bedrag op mijn rekening gestort krijg?' Dan hebben we ineens een heel ander gesprek! Een vergelijkbaar antwoord geef ik als me wordt gevraagd of ik vrij ben.

Want wat is werk? En wat is vrij? Onze neiging, geleerd in de economie die we gevormd hebben, is om werk meteen te koppelen aan geld. Zelfs als je waarde moet bepalen, je eigen waardigheid, jezelf moet begroten, denken we in, of koppelen we dat meteen aan euro's. En tegelijk is dat wat we niet geleerd hebben. We hebben op school niet geleerd onszelf uit te drukken in geld. Sterker nog.. we hebben vaak niet eens geleerd om onze waarde en waardigheid te voelen. 'Begroten' is in die zin een bijzonder woord. Worden we groter door geld te koppelen aan wat we doen....?

Onlangs kreeg ik de vraag te begroten wat ik waard ben, voor een initiatief waar ik bij betrokken ben rond nieuwe economie en samenleving. Ik deed daar wat zelfonderzoek op en kwam tot het volgende:

Ik word niet klein of kleiner door 'geen geld'. 
Ik word niet groot of groter door geld.
Ik voel me gelijk als ik word gezien en erkend in wie ik ben en wat ik bijdraag.
Het is niet zo dat ik mezelf niet zie! Mezelf niet waardig vind. 
Het is alleen niet gekoppeld aan geld!! 

Nou heb ik het een en ander gedaan op mijn pad in bewustzijnsontwikkeling en ben ik bekend met zelfonderzoek om deze lagen in mijzelf zo te kunnen ervaren. Voor velen is het niet altijd zo gemakkelijk om hun waarde en waardigheid te voelen. In sessies is het een prachtig helder, krachtig moment als de eigen waardigheid van mensen tevoorschijn komt!

Eigenlijk ontmoet ik vooral die mensen die worstelen met het huidige systeem. Die er op vastlopen, in een burnout terecht zijn gekomen of hun weg niet kunnen vinden in de huidige maatschappij. Ook zij die voelen 'ik heb al zoveel gedaan en toch loop ik steeds weer tegen dezelfde thema's op'. Als we daar zelfonderzoek op doen blijkt eigenlijk altijd weer dat ze 'probleemgericht' benaderd zijn. Er moet iets opgelost worden. De boodschap die mensen dan krijgen is 'je bent niet goed zoals je bent'. En die kennen we wel... toch? 

Als je mag voelen wat je voelt dat komt er vanzelf een verademing, dan voel je 'dit klopt'. Het kan ook niet anders, immers.. je lichaam liegt nooit! Als er mag zijn, helemaal mag zijn wat je voelt dan komt er echtheid in. Ik waardeer deze houding die ik eigen heb gemaakt in Rebalancing enorm! Het is werkelijk en vooral wezenlijk onderscheidend. Het vraagt van mij een houding van 'niet weten' en vertrouwen op het laten ontvouwen van de eigen wijsheid. Dan kom je altijd uit bij waarheid en waardigheid!

In dat vertrouwen kwam ik via Rebalancing zelf ook dichter bij mezelf te staan, en ik zie, dat is een oneinidge weg. We raken steeds verwijderd van onszelf. Ja, het vraagt moed echt trouw aan jezelf te blijven. Ik voel me dankbaar dat ik die moed heb en daarin ook anderen te kunnen ondersteunen. Het maakt o.a. dat ik terecht kwam bij United Economy. Waarom? Omdat ik me herkende in 'dat er iets niet klopt aan wat we verstaan onder economie' en dat het in essentie om iets anders gaat dan geld verdienen in ons leven. En dat we zeker niet bijdragen aan een duurzame wereld door geld met geld te maken.....want zo benaderen we tegenwoordig economie.

Meedenkboek ‘Onze economie opnieuw uitvinden’

Heidi Leenaarts is initiatiefnemer en directeur van United Economy.Van haar ‘meedenkboek’ ‘Onze economie opnieuw uitvinden’ is in februari 2014 de eerste versie verschenen. In september 2016 kwam de tweede versie uit. Het boek legt op een aansprekende manier uit hoe ons geldsysteem werkt en wat dat doet met de samenleving. En het laat zien hoe het anders kan.

Heidi: "In dit boek wil ik in beeld brengen wat onze ‘rijpheid’ is om nieuwe economische samenwerkingsvormen op te zetten.Want waarom zouden we ons gedwee schikken naar de grillen van een op een bepaalde manier opgezet geldsysteem? Waarom niet de goede dingen (want die zijn er zeker ook!) uit ons bestaande systeem koesteren en als vertrekpunt gebruiken voor een nog beter en effectiever systeem, passend bij de eisen van onze tijd? Want een geldsysteem is immers ontworpen door mensen en wordt ook door mensen (namelijk iedereen die het gebruikt als basis voor zijn economische transacties) in stand gehouden. Waarom zouden wij, mensen, niet zelf kunnen bepalen welke basis we onder onze samenwerking leggen?"

Dit boekje is een absolute aanrader! Een korte samenvatting:

Geld heeft als gevolg van de opzet van ons geldsysteem, automatisch invloed op het denken van mensen. Het opnieuw uitvinden van onze economie vraagt er in de eerste plaats om dat we opnieuw bedenken hoe geld zou moeten functioneren. Hoe we kunnen zorgen dat geld dienstbaar is aan de reële economie, aan het welzijn van mensen. Geld zou gebaseerd moeten zijn op wederkerigheid en op echte onderliggende waarde. Alleen zo creëer je een geldsysteem dat in zichzelf stabiel is, geen permanente groei afdwingt en dienend is aan de mensheid, niet omgekeerd. Als we onszelf vrijmaken van de druk die uitgaat van het bestaande systeem, dan bereiken we dat we zelf weer het heft in handen hebben.

De werking van geld is één van de factoren in de transitie van onze samenleving. Het is van groot belang dat geld ons daarbij niet in de weg zit, maar juist een zetje in de gewenste richting geeft.
Er zijn vele kansen! Onder andere omdat het voor investeerders, zoals overheden, interessant is hun investeringen niet als euro’s maar als onderling betaalmiddel in omloop te brengen. Dan laten de geïnvesteerde gelden niet alleen de gewenste duurzame projecten ontstaan, maar tevens de bijbehorende duurzame markt!

Het hele boekje lezen? Je kunt het hier downloaden.

terug naar overzicht