‘Er is eigenlijk zo weinig tijd voor een praatje’.

vrijdag 26 oktober 2018

Veel mensen zijn druk en vluchtig, hebben niet veel tijd voor elkaar. Minder dan ze wellicht zouden willen. Het is ook een veelgehoorde klacht van professionals in de zorg, dat ze zo weinig tijd hebben voor een praatje met hun cliënten. Ik las er onlangs nog een artikel over.

En omgekeerd? Hoewel we daar minder over horen en lezen in de media, is het ook de klacht van veel clienten binnen datzelfde systeem. Misschien niet zo raar dat we die minder horen, ze zijn immers wel afhankelijk van dat systeem. Het vraagt moed je daarover te uiten en ruimte in te durven nemen. Tegelijk zeggen juist de zorgvragers vaak dat het dat is wat zo belangrijk vinden, dat er aandacht voor ze is, dat ze het fijn vinden als er bezoek is, als er mooie gesprekken kunnen zijn.

De praatjes bij Permacultuur Meppel

Bij Permacultuur Meppel komen allerlei mensen. In de open en veilige cultuur die we samen creëeren is ook ruimte voor de verhalen van mensen. Ook voor hen die hun zorg en kwetsbaarheid uitspreken over hoe het in de samenleving, de zorgwereld, en de instanties waar ze mee te maken hebben, gaat. Horen we het wellicht juist omdat we geen deel uitmaken van dat institutionele systeem?

Sociale economie: Alles en iedereen is van waarde

Wat ons betreft leven we in de permacultuurtuin en het voedselbos in Meppel een voorbeeld van sociale economie na. En bouwen we hier samen aan de economie van de 21e eeuw.

Wij leveren een bijdrage aan het herstel van natuur, we nemen verantwoordelijkheid voor mens en dier. Creëren ook omstandigheden waardoor de biodiversiteit toeneemt. We dragen zorg voor een gezond bodemleven waarop groente, kruiden en bloemen zich thuis voelen en elkaar versterken.

We dragen ook zorg voor elkaar: we zien om naar elkaar, ontmoeten elkaar, vullen elkaar aan en versterken elkaar. We hebben, op een stuk openbare grond, zelf een plek gecreëerd waar mensen sociaal en ecologisch duurzaam bezig zijn. We doen het met en voor de samenleving.

Waarom is deze plek dan zo bijzonder? Niet alleen voor mensen die eenzaam zijn, met een zorgindicatie, maar ook voor mensen die 40 uur per week werken. Wat doet deze plek met mensen? Waarom voelen zij zich er zo thuis?

Op deze plek is iedereen welkom, iedereen telt mee. Het is een plek zonder regeltjes. Er is niemand die zegt hoe het moet. Maar door de ontmoeting en de interactie met andere mensen ontstaan er spontaan ideeën en komen talenten naar boven.

Mensen openen zich op een natuurlijke manier voor elkaar. Dat herkennen ze ook. Het komt omdat het een veilige plek is waar iederéén aan bouwt en aan bijdraagt. Mensen herontdekken hun wezenlijke, sociale natuur. 

Gemeenschapszin, erbij horen, deel uitmaken van ... het zijn ingrediënten en effecten die bij Permacultuur Meppel centraal staan. Geen afstand maar gelijkheid en nabijheid. Wat er toe doet is wie je bent en dát je er bent. Je bent van waarde. We gaan heel gelijkwaardig met elkaar om. We hebben ruimte voor elkaar. Iedereen is welkom. En als we ontdekken dat er toch een oordeeltje in ons verschijnt dan bevragen we onszelf daarop.

Het is ons inziens juist daarom dat mensen zich gemakkelijk durven te openen in hun ervaringen. De mensen die te maken hebben met zorgbegeleiding, ook zij komen zo graag op de tuin, werken mee en krijgen energie van  de ontmoetingen met anderen.

We zijn blij met de openheid die mensen ons en elkaar geven, want we willen het samen met de samenleving doen en doen waar behoefte aan is.

We doen graag het goede

Uiteindelijk is het wat ieder mens graag doet, het goede doen. Het is onze natuur. Het is fijn dat we feedback krijgen wat dat ook bevestigt. Zoals één van de mensen zegt die we regelmatig op de tuin zien en in de institutionele wereld te maken heeft met indicaties, uitkering, zorg, hij zegt: 'Dít is pas sociaal!'.
Of de vrouw met een drukke baan, gezin en ook nog een eigen permacutuurtuin: 'Het is echt heel erg leuk met elkaar zo'n tuin te runnen en al die contacten met mensen in de buurt te hebben. We leren samen.'

We zijn dan ook heel dankbaar voor de aanjaagsubsidies die we ontvingen van de gemeente Meppel waarmee we 'al dit goede doen' hebben kunnen neerzetten! Natuurlijk wil de community van Permacultuur Meppel dat graag blijven doen!

Gewoon tijd voor een praatje en nabij zijn

Ik maak het veel mee, ik word in allerlei situaties snel in vertrouwen genomen. Daar voel ik me best nederig onder. Het betekent immers dat mensen zich snel veilig voelen bij me.

In de institutionele wereld lijkt het soms wel te ver te zijn doorgeschoten in de verhouding professional-client. Ik zie mensen zoeken of worstelen in verhoudingen, in nabijheid versus afstand. Van nature wil ook de zorgprofessional graag dat praatje kunnen maken met de cliënt cq ruimte hebben daarvoor. Andersom, wil de zorgvrager zich liever niet als 'teveel zijn' voelen of als 'last' worden ervaren. Vaak zijn het de de tijdsdruk en de regeltjes binnen de institutionele wereld die ertussen staan en dat heeft natuurlijk weer veel met geld te maken.

Natuurlijk leven- samen met de samenleving ervaren, ontdekken, leren, experimenteren, delen

Samen met de samenleving leren we bij Permacultuur Meppel, ontdekken we en worden ons bewust van wat werkt. Ook welke grondhouding daarin belangrijk is en hoe belangrijk delen is. Sterker nog, hoe eigen geven en delen ons is, het is onze natuur. Het creëert opening en in de openheid en gelijkwaardigheid komt er zoveel moois tevoorschijn!! Wat een levenservaring, wat een wijsheid, en ook een enorm talent! 

Op de tuin en in het voedselbos in aanleg, zorgen we letterlijk voor de aarde, grond, de bodem onder ons en ook in ons zelf. We geven ook onszelf weer of meer bodem. We herontdekken onze natuur.

Mensen durven zichzelf te laten spiegelen in en door de natuur en elkaar. En als het ergens raakt bij jezelf dan onderzoek je wat wordt getriggerd. Juist daar waar het gaat wringen, ongemakkelijk voelt en dan toch de intentie hebben in contact en communicatie te blijven. Willen we sociaal met elkaar omgaan in de maatschappij dan is dat wat m.i. nog veel meer aandacht verdient. We kunnen elkaar meer recht doen door te ervaren dat we gelijkwaardig zijn. In wezen zijn we gelijk.

Het gaat er niet om dat wij in Meppel alles goed doen of de oplossing hebben of moeten vinden. We observeren, wat zien we in de samenleving? Waar draait het systeem dol, waar ligt de behoefte bij mensen en sluit het systeem niet aan? Wat kunnen wij betekenen?

Wij willen inspireren, ook buiten de groep, inzichten delen, ontdekken en meer mensen laten ervaren hoe het  anders kan. Samen leren, vooral bewustworden!

Eigenlijk beoefenen we met elkaar bij Permacultuur Meppel ook Presence. Nabij zijn, zonder dat we daarvoor een cursus geven of volgen. Het gaat organisch. Bewustwording begint bij 'zijn waar je bent', aansluiten en met aandacht. Met een open houding en ondertussen jezelf blijven ervaren. De combi van Permacultuur, de natuur als spiegel, het buiten zijn, het samenwerken, biedt daar vruchtbare grond voor. Een mooie broed- en oefenplaats!

Meer weten, horen, leren, ervaren, een praatje...? Welkom!

We zijn nieuwsgierig en hebben interesse naar meer ervaringen. Dat kan hier met een reactie, je kunt me mailen of kom eens langs op de tuin in Meppel. We vertellen, horen, leren en delen graag. Welkom voor een praatje!
Je kunt me ook bellen om eens te sparren of voor een afspraak: 06-20663097.

terug naar overzicht